पंचायत चुनाव का बिगुल बजा गए एमएलसी एके शर्मा

जागरणसंवाददाता,घोसी(मऊ):विधानपरिषदसदस्यअरविदकुमारशर्मानेबुधवारकोएकतरफत्रि-स्तरीयपंचायतचुनावमेंभाजपाप्रत्याशियोंकेपक्षमेंमतदानकीअपीलकीतोदूसरीतरफकोविड-19सेबचावएवंइसबाबतकेंद्रसरकारकेदिशानिर्देशोंकेअनुपालनपरबलदिया।

स्थानीयनगरमेंप्रवेशकरतेहीएमएलसीश्रीशर्मानेमझवारामोड़परराष्ट्रपितामहात्मागांधीकीप्रतिमापरमाल्यार्पणकिया।यहांमंडलअध्यक्षरवींद्रउपाध्यायकेनेतृत्वमेंजुटेएनडीबीकेचेयरमैनगिरिजापतिरायडा.नागेंद्रसिह,नगरकेबड़ागांवमेंपूर्वचेयरमैनगायत्रीजायसवालकेपुत्रराजेशजायसवालबेचनकेआवासपरभाजपाकीप्रदेशमहामंत्रीशकुंतलाचौहान,वीसीचौहानआदिनेस्वागतकिया।उधरमझवारामेंपूर्वराज्यमंत्रीउत्पलरायकेआवासपरपहुंचतेहीउन्होंनेराजकुमारीशिक्षणप्रशिक्षणसंस्थानमेंलोहियावादीविचारकरहेस्व.डा.रामकमलरायकीप्रतिमापरमाल्यार्पणकिया।