गन्ना भुगतान व किसान आंदोलन पर सपा नेताओं ने प्रदेश सरकार को घेरा

शामली,जागरणटीम।शामलीकेथानाभवन:वंदनाबैंक्वेटहालमेंसमाजवादीपार्टीनौजवानसभाकाकार्यकर्तासम्मेलनआयोजितकियागया,जिसमेंबड़ीसंख्यामेंसपाकार्यकर्तावनेतामौजूदरहे।

समाजवादीपार्टीनौजवानसभाजिलाध्यक्षजाबिररावद्वाराकार्यकर्तासम्मेलनकाआयोजनकियागया।सम्मेलनमेंवक्ताओंनेअपनेविचाररखे।कार्यक्रममेंलखीमपुरखीरीकांडवहाथरसदलितयुवतीकीहत्या,भ्रष्टाचार,गुंडाराज,गन्नाभुगतानवकिसानआंदोलनपरभाजपासरकारकोजमकरघेरा।लखीमपुरखीरीमेंकिसानोंकीहत्यापरभाजपासरकारकोघेरतेहुयेजमकरआलोचनाकी।सपानेताप्रो.सुधीरपंवारनेभाजपासरकारकोदलित,पिछड़ावकिसानविरोधीसरकारबताया।कहाकिकिसानकृषिबिलकेखिलाफपिछले10महीनोंसेदिल्लीकीसड़कोंपरपड़ेहैं।मगरसरकारकिसानोंकीआवाजसुननेकोतैयारनहींहै।2022मेंइसजनविरोधीसरकारकोसत्तासेबेदखलकरअधिकारोंकोसुरक्षितकरनाहै।

प्रदेशकोषाध्यक्षपिछड़ाप्रकोष्ठब्रिजेशशर्मावपूर्वब्लाकप्रमुखशेरसिंहराणानेभाजपासरकारकीआलोचनाकी।कहाकिसपाकीसरकारबननेपरअत्याचारोंकोब्याजसहितवापसलौटाएंगे।मास्टरराजकुमारसैनीनेलखीमपुरखीरीमेंमारेगयेकिसानोंकीआत्माकीशांति:केलिएसभीसपाइयोंसेदोमिनटकेलियेमौनधारणकराया।सम्मेलनमेंमुख्यरूपसेसपाजिलाअध्यक्षअशोकचौधरी,प्रदेशसचिवपिछड़ाप्रकोष्ठधूमसिंहसैनी,पिछड़ाप्रकोष्ठजिलाअध्यक्षसंजयउपाध्याय,जिलाअध्यक्षव्यापारसभाराजेशसैनी,राकेशसैनी,वतनसैनी,जाखीरराणा,विनीतरोड,ममरेजराणा,अध्यक्षताचौधरीशरीफअहमदवसंचालकसपानेतासंजयसिहराणानेकिया।