एसडीओ नहीं हटाए गए तो राज्यभर में करेंगे उग्र आंदोलन

जागरणसंवाददाता,धनबाद:छात्राओंपरलाठीचार्जकरनेकेदोषीएसडीओकोराज्यसरकारतत्कालहटाए।जबतकउनकातबादलानहींहोजातातबतकआंदोलनजारीरहेगा।यहकहनाथाभारतीयजनतायुवामोर्चाकेप्रदेशअध्यक्षकिसलयतिवारीका।तिवारीसोमवारकोरणधीरवर्माचौकपरआयोजितमहाधरनाकोसंबोधितकररहेथे।तिवारीनेकहाकियदिसरकारदोषीपदाधिकारियोंवपुलिसकर्मियोंपरकार्रवाईनहींकरतीतोयहआंदोलनऔरउग्रहोगाऔरधनबादसेनिकलकरपूरेराज्यमेंफैलेगा।राजधानीरांचीमेंभीविशालप्रदर्शनकियाजाएगा।

धरनामेंमौजूदविधायकराजसिन्हानेकहाकियहघटनाअपराधकीश्रेणीमेंआतीहै।सभीछात्राएंनाबालिगहैंजिनपरलाठीचार्जकियागयाहै।ऐसेअधिकारीकोयहांबनेरहनेकाकोईहकनहींहै।पूर्वमेयरचंद्रशेखरअग्रवालनेघटनाकीनिदाकरतेहुएकहाकिअधिकारियोंनेमंत्रीकोखुशकरनेकेलिएछात्राओंकादमनकियाहै।ऐसेअधिकारियोंपरतत्कालकार्रवाईहोनीचाहिए।महानगरअध्यक्षचंद्रशेखरसिंहनेएसडीओकीबर्खास्तगीकीमांगकी।

महाधरनाकीअध्यक्षताकरतेहुएमोर्चाकेमहानगरअध्यक्षअमलेशसिंहनेकहाकिपुलिसवप्रशासनकीमानसिकताछात्रऔरयुवाविरोधीहै।इसेकतईबर्दाश्तनहींकियाजासकता।सरकारकेइशारेपरयुवावछात्रोंकादमनकियाजारहाहै।ऐसीसरकारकोएकदिनभीकुर्सीपरबनेरहनेकाहकनहीं।

महाधरनाकासंचालनमहानगरमहामंत्रीतमालरायनेकिया।इसदौरानप्रदेशकार्यसमितिसदस्यरागिनीसिंह,भाजपामहानगरमहामंत्रीनितिनभट्ट,श्रवणराय,संजयझा,मानसप्रसून,महेशपासवान,उमेशयादव,प्रियंकारंजन,सुमितसिंह,जयंतचौधरी,रविमिश्रा,अवधेशसाव,सुमितप्रामाणिक,नित्यानंदमंडल,सोनूरवानी,मनीषतिवारी,जिमीसिंहराजपाल,आनंदखंडेलवाल,मौसमसिंह,निर्मलप्रधान,चंद्रशेखरमुन्ना,कुमारअभिषेकउर्फडिपूलाला,प्रभातरंजन,राजकुमारमंडल,राजकुमारअग्रवाल,सुमनसिंह,ललनमिश्रा,शिवेंद्रसिंहसोनू,शेखरसिंह,संतोषशर्मा,अरुणसाव,अभिषेकपांडेय,मुन्नाखान,चीकूमहतो,रामसिंह,पप्पूचौहान,बंटीबाउरी,सागररवानी,दिलीपसिंह,कृष्णसिंह,बेबीयादव,सूरजपासवान,राहुलसोनी,प्रेमनोनिया,राजूमिश्रा,अनिलसिन्हा,पप्पूसाव,शैलेशचंद्रवंशी,जीतसोनीइत्यादिमौजूदथे।