चुनाव की तैयारी में जुटें भाजपा कार्यकर्ता : विजयवर्गीय

पदमा:प्रखंडकेसरैयापंचायतभवनसभागारमेंआगामीविधानसभाचुनावकीतैयारियोंकोलेकरभाजपाकार्यकर्ताओंकेसाथरांचीकेउपमहापौरसहभाजपानेतासंजीवविजयवर्गीयसहितअन्यवरिष्ठनेताओंनेगहनविचारविमर्शकिया।चुनावकीअधिसूचनाकेपूर्वतकसारीतैयारीपूरीकरनेकोलेकरशीर्षसंगठनकेनिर्देशोंसेकार्यकर्ताओंकोअवगतकरायागया।केंद्रवराज्यसरकारकेद्वाराचलाईगईजनकल्याणकारीवमहत्वाकांक्षीयोजनाओंकोघर-घरजाकरअवगतकरानेकानिर्देशदिया।कार्यकर्ताओंकोसरकारकीअबतककिमहत्वपूर्णउपलब्धियोंकोजन-जनतकजानकारीपहुंचानेकीजरूरतबताया।सर्वोत्तमविधानसभाकेउद्घाटनकोलेकर12सितम्बरकोप्रधानमंत्रीकारांचीआगमनकेअवसरपरकार्यकर्ताओंकीदमदारउपस्थितिदर्जकरानेकीबातकही।

जियाडाकेस्वतंत्रनिदेशकउदयभाननारायणसिंहनेकार्यकर्ताओंकोअभीसेहीचुनावकीतैयारियोंमेंपूरीतरहलगनेकीजरूरतबताया।इसबार65पारकेलक्ष्यकोहासिलकरनेकीदिशामेंकार्यकर्ताओंकीलगनशीलताकोमहत्वपूर्णबताया।पूर्वविधायकउमाशंकरअकेलानेकार्यकर्ताओंकोपार्टीकीरीढ़बतातेहुएकहाकिबीजेपीकेकार्यकर्ताकाफीऊर्जावान,निष्ठावानहैं।इसचुनावमें70पारकरनेकीक्षमताकेसाथकार्यकर्तामैदानमेंउतरेंगे।इन्होंनेपार्टीसेबाहरकेउम्मीदवारकेप्रवेशनहीहोनेकीमांगकी।कहाकिदलकेस्थानीयउम्मीदवारकोमौकामिलनेपरनकेवलकार्यकर्ताओंकामनोबलबढ़ताहैबल्किपरिणामभीकाफीअच्छाहोताहै।मौकेपरमंडलअध्यक्षपरमेश्वरपांडेय,रांचीसेआएवरिष्ठभाजपानेतारतनअग्रवाल,सांसदप्रतिनिधिरविद्रराणा,अर्जुनसाव,कैलाशओझा,प्रभुमेहता,महेन्द्रनाथराणा,भरतपांडेय,अभयमेहता,उपमुखियासुरेशपांडेय,विजयरविदाससहितभारीसंख्यामेंस्थानीयभाजपानेतावकार्यकर्ताउपस्थितथे।